PDA

???????? ?????? ?????? : Право / Правознавство


Admin
26.05.2009, 20:25
Шпори на экзамен
Список терминов
Цивільний кодекс України

fiory
22.11.2009, 17:41
Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

RichGirl
22.11.2009, 17:42
Шпоры по праву

LaTori
14.12.2009, 19:44
Питання на іспит по праву, 1 курс.

NoT_LiKe_OtHeR
19.12.2009, 17:47
'Підприємницьке право'. Шпаргалки

NoT_LiKe_OtHeR
19.12.2009, 17:48
А еще есть термины по 'Підприємницькому праву'

лака
21.12.2009, 18:03
по праву...

ded2009
03.02.2010, 12:44
шпора экзамен 1 курс

Шунечка=)
09.02.2010, 23:33
Дайджест на тему 'ТРУДОВЕ ПРАВО' (2009) у Плаксі. Відмінно

Шунечка=)
09.02.2010, 23:35
Презентація на тему “ Основи теорії держави ” у Плаксі. Відмінно

Шунечка=)
09.02.2010, 23:40
Презентація на тему “ Трудовий договір ” у Плаксі. Відмінно.

krasnobay
12.02.2010, 12:37
pravo(shpory)

krasnobay
12.02.2010, 12:38
Право экзамен термины

stud1012
15.03.2010, 10:22
МАЛА ЕЦДИКЛОПЕДІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА (глосарій основних понять та термінів, що використані у посібнику)

fiory
01.04.2010, 22:29
Сімейне право
Поняття шлюбу
Порядок укладення шлюбу
Право подружжя на спільне майно
Поняття та випадки припинення шлюбу
Підстави і порядок визнання шлюбу недійсним
Поняття права власності подружжя
Поняття та загальна характеристика особистих правовідносин за участю подружжя
Види особистих немайнових прав і обов'язків подружжя
ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ ТА СИСТЕМА СІМЕЙНОГО ПРАВА

Admin
03.04.2010, 13:54
шпори по правознавсту
Викладач. Погарченко В.А

fiory
07.04.2010, 23:34
ЗМІСТ:

Глава 1. Держава
§ 1. Загальні передумови виникнення держави
§ 2. Теорії походження держави
§ 3. Поняття держави, її ознаки та функції
§ 4. Історичні типи держави
§ 5. Форми держави
§ 6. Правова держава
Глава 2. Право
§ 1. Поняття і види соціальних норм
§ 2. Поняття права, його ознаки, функції та джерела
§ 3. Система права: норми, інститути, галузі
§ 4. Систематизація правових актів
§ 5. Правовідносини
§ 6. Поняття законності та правопорядку
§ 7. Правопорушення
§ 8. Юридична відповідальність

§ 1. “Декларація про державний суверенітет” від 16 липня 1990 року
§ 2. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року
§ 3. Закон України “Про правонаступництво” від 12 вересня 1991 року
§ 4. Конституція України – основний закон держави
§ 5. Правовий статус людини і громадянина України
§ 6. Громадянство України
§ 7. Право громадян на об’єднання в політичні партії та громадські об’єднання. Закон України “Про об’єднання громадян” від 16 червня 1997 року
§ 8. Право громадян на свободу світогляду та віросповідання. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” від 23 квітня 1991 року
§ 9. Право на освіту. Закон України “Про освіту” від 23 травня 1991 року
§ 10. Поняття і принципи виборчого права. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 24 вересня 1997 року
§ 11. Поняття і види референдумів. Закон України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” від 03 липня 1991 року
§ 12. Президент України – вища посадова особа держави
§ 13. Поняття і види влади
§ 14. Верховна Рада України
§ 15. Кабінет Міністрів і його компетенція
§ 16. Місцеві органи виконавчої влади
§ 17. Місцеве самоврядування

§ 1. Цивільне право як самостійна галузь права
§ 2. Суб’єкти цивільно-правових відносин
§ 3. Поняття права власності та форми власності в Україні
§ 4. Право приватної власності
§ 5. Право колективної власності
§ 6. Право державної власності
§ 7. Захист права власності
§ 8. Цивільно – правові угоди та договори
§ 9. Зобов’язання
§ 10. Цивільно-правова відповідальність
§ 11. Спадкове право
§ 12. Авторське право
§ 13. Окремі види цивільно-правових договорів

§ 1. Конституційне право громадян України на житло
§ 2. Загальна характеристика Житлового кодексу України
§ 3. Житловий фонд
§ 4. Порядок надання жилих приміщень
§ 5. Договір найму жилого приміщення
§ 6. Збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами
§ 7. Квартирна плата. Плата за комунальні послуги.
§ 8. Житлова субсидія
§ 9. Відповідальність за порушення житлового законодавства.
§ 10. Приватизація державного житлового фонду

§ 1. Кодекс про шлюб та сім’ю України
§ 2. Поняття шлюбу, порядок і умови укладення шлюбу
§ 3. Шлюбний контракт
§ 4. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя
§ 5. Припинення шлюбу
§ 6. Права та обов’язки батьків і дітей
§ 7. Опіка і піклування

§ 1. Загальна характеристика Кодексу про адміністративні правопорушення (1995 рік)
§ 2. Співвідношення переконання і примусу в державному управлінні. Види примусу
§ 3. Поняття адміністративного правопорушення та його ознаки.
§ 4. Склад адміністративного правопорушення
§ 5. Адміністративна відповідальність
§ 6. Поняття та види адміністративних стягнень
§ 7. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності
§ 8. Органи, що регулюють справи про адміністративні правопорушення

§ 1. Бюджетна система України
§ 2. Бюджетний процес в Україні
§ 3. Фінансова діяльність держави та органи, що її здійснюють
§ 4. Поняття фінансового права
§ 5. Поняття податкового права та загальна характеристика податкового законодавства

§ 1. Трудове право як самостійна галузь права
§ 2. Колективний договір, його зміст та порядок укладання
§ 3. Поняття, зміст, сторони трудового договору, його види
§ 4. Укладання трудового договору. Прийом на роботу
§ 5. Особливості прийому на роботу неповнолітніх
§ 6. Підстави припинення трудового договору
§ 7. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника
§ 8. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
§ 9. Робочий час і його види
§ 10. Поняття і види часу відпочинку
§ 11. Оплата праці
§ 12. Особливості праці молоді та жінок
§ 13. Дисциплінарна відповідальність працівників
§ 14. Матеріальна відповідальність працівників
§ 15. Розгляд трудових спорів
§ 16. Види пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення” від 05.11.91

§ 1. Кримінальний кодекс України
§ 2. Поняття злочину
§ 3. Кримінальна відповідальність і її підстави
§ 4. Співучасть у злочині
§ 5. Обставини, які виключають суспільну небезпечність і протиправність діяння
§ 6. Кримінальне покарання і його види
§ 7. Відповідальність за окремі види злочинів

§ 1. Правова охорона навколишнього природного середовища
§ 2. Екологічні права і обов’язки громадян
§ 3. Загальне і спеціальне використання природних ресурсів
§ 4. Земельний кодекс України
§ 5. Контроль і нагляд у галузі охорони навколишнього природного середовища
§ 6. Відповідальність за порушення екологічного законодавства

§ 1. Судова система України
§ 2. Правоохоронні органи України

fiory
07.04.2010, 23:40
Правочин. Види правочинів.
Недійсним є правочин.
Довіреність. Форма довіреністі та її види.
Доручення.
Підстави виникнення та види представництва

fiory
07.04.2010, 23:46
ДОВІРЕНІСТЬ
ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ ТА ВИДИ ПРЕДСТАВНИЦТВА
ДОРУЧЕННЯ

fiory
07.04.2010, 23:51
Норми права

arfeus
08.04.2010, 23:49
Международно право. Шпоры

yulia-1444
12.04.2010, 14:06
'Правознавство';, за ред., В.В. Копєйчикова

yulia-1444
12.04.2010, 14:10
Д.М.Веприняк, В.І.Госедло
ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА
Довідник для абітурієнтів

yulia-1444
12.04.2010, 14:14
Реферат со следующими пунктами:
Теорії походження держави і права
Поняття та основні ознаки держави
Форми держави
Функції держави
Поняття й основні ознаки правової держави
Механізм держави
Апарат держави. Орган держави. Інститут держави

yulia-1444
12.04.2010, 14:16
ЗМІСТ
1.Правове регулювання та його механізм (поняття, предмет, прийоми і типи правового регулювання. Механізм, основні елементи та стадії)
2.Колективний і трудовий договори
3. Задача

yulia-1444
12.04.2010, 14:22
Реферат со следующими пунктами:
Адміністративне право України як галузь права
Джерела адміністративного права
Система адміністративного права
Поняття й основні риси адміністративно-правових відносин
Види адміністративно-правових відносин
Поняття і види адміністративної відповідальності та види адміністративних стягнень.
Поняття адміністративного стягнення.
Класифікація адміністративних стягнень.

Brut
12.04.2010, 17:49
А кто знает,как лучше подготовиться к модулю по Правам и свободы человека????

Stream
12.04.2010, 23:17
А кто знает,как лучше подготовиться к модулю по Правам и свободы человека????
Имхо, лучше всего по книге 'Права і свободи людини' Крегул Ю.І., Ладиченко В.В., Орленко В.І. - есть в библиотеке, очень неплохая книга.

morozevo
13.04.2010, 08:04
форми держави

marisha2012
14.04.2010, 14:46
шпори по правознавсту

yfgjktjy
21.04.2010, 10:16
шпоры

mishutka_Nadin
26.04.2010, 15:45
Міжнародне торгове право. Шпори

mishutka_Nadin
26.04.2010, 15:49
'Международное торговое право' Учебно-методическое пособие, Смирнов А.Е.

Hardgun
26.04.2010, 18:39
а можна право опорник?

dantesikolejnik
13.05.2010, 21:17
шпори з права (препод Погарченко)

mosjkina
21.05.2010, 00:32
Право шпоры!

Eminence
06.08.2010, 11:45
Шпоры - Сессия по праву (стационар)
Адаптированы под телефон - каждый вопрос в отдельном файле.

1.Держава: поняття та ознаки.
2.Характеристика форм державного правління.
3.Характеристика форм державного устрою та політичного режиму
4.Характеристика основних теорій походження держави.
5.Поняття та основні ознаки права.
6.Право як особливий вид соціальних норм.
7.Поняття та ознаки, що характеризують норму права. Структура правової норми.
8.Поняття джерела права та їх система.
9.Нормативно-правові акти як джерела права.
10.Межі дії нормативно-правових актів: в простірі, у часі, за колом осіб.
11.Систематизація законодавства: поняття, значення, форми.
12.Поняття галузі права та правового інституту.
13.Система права та система законодавства, їх співвідношення.
14.Поняття і форми реалізації права.
15.Застосування права як особлива форма його реалізації.
16.Характеристика стадій процесу застосування права.
17.Тлумачення правових норм: поняття, види та способи.
18.Поняття і структура правовідносин.
19.Юридичні факти: поняття, значення та види.
20.Правомірна поведінка: поняття та її види.
21.Правопорушення:поняття, ознаки та види.
22.Склад правопорушення: поняття та зміст його елементів.
23.Юридична відповідальність: поняття, мета і принципи.
24.Види юридичної відповідальності. Заходи юридичної відповідальності.
25.Шлюб: поняття, ознаки, умови та порядок укладання.
26.припинення та розірвання шлюбу.
27.Майнові права і обов’язки подружжя.
28.Особисті права і обов’язки батьків і дітей.
29.Майнові права і обов’язки батьків і дітей.
30.Поняття, предмет та метод цивільного права україни.
31.Обєкти цивільно-правових відносин.
32.Субєкти цивільного права, їх загальна характеристика.
32.Субєкти цивільного права, їх загальна характеристика.
33.Фізичні особи, як суб’єкти цивільного права України.
34.Визнання особи безвісно відсутньою: підстави, порядок та наслідки.
35.Оголошення особи померлою: підстави, порядок та наслідки.
36. Поняття та ознаки юридичної особи.
37.Порядок та способи виникнення юридичних осіб.
38.Підстави порядок та способи припиненн діяльності юридичних осіб.
39.Правочин: поняття, ознаки та види.
40. Умови дійсності цивільних правочинів.
41.Визнання право чинів недійсними та правові наслідки виконання недійсного правочину.
42.Види недійсних право чинів.
43.Поняття представництва. Сфера та межі дії представництва. Види представництва.
44.Поняття довіреності, форми та строк дії довіреності.
45.Зобовязання: поняття, структура та види.
46.Процес (порядок) укладання договору.
47.Загальні умови виконання цивільних зобовязень.
48.Способи забезпечення виконання зобовязень.
49.Поняття та способи припинення цивільних зобовязень.
50.Поняття, підстави то умови цивільно-правової відповідальності.
51.Збитки:поняття та їх структура.
52.Види цивільно-правової відповідальності.
53.Поняття, предмет та метод трудового права України.
54.Поняття, умови та види трудовоо договору.
55.Порядок укладання трудового договору. Документи необхідні при прийняті на роботу.
56.Види зміни умов трудового договору.
57.Загальні підстави припинення трудового договору.
58.Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
59.Загальні підстави припинення трудового договору.
60.Робочий час: поняття і види.
61.Режим та облік робочого часу.
62.Поняття і види часу відпочинку.
63.Відпустки:поняття та види.
64.Поняття, умови та види матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установи, організації.
65.Заохочення як метод забезпечення трудової дисципліни.
66.Поняття, умови та види матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації.
67.Поняття трудових спорів, види, та порядок ї вирішення.
68.Поняття, підстави адміністративної відповідальності.
69.Види адміністративних стягнеь та їх зміст.
70.Органи, що розглядають справи про адміністративні порушення.
71.Поняття, структура та джерела кримінального права України.
72.Підстави кримінальної відповідальності. Поняття злочину та його ознаки.
73.Склад злочину та зміст його елементів.
74.Покарання: поняття, його мета та види покарань у кримінальному праві.
75.Обставини, що виключають суспільну небезпеку і протиправність діянн: необхідна оборона та крайня необхідність.
76.Стадії вчинення умисного злочину.
77.Поняття та види співучасті у злочині.

olga1981
14.10.2010, 09:34
Привет! Есть курсовые по праву (5!!!), ловите, может кому то пригодиться!

olga1981
14.10.2010, 09:45
Теорія держави і права

olga1981
14.10.2010, 09:47
Конституційне право

ONEway
27.10.2010, 16:44
Основи теорії держави і права.
Основи Конституційного права України.
Основи виборчого права України.
Основи муніципального права України.
Основи адміністративного права України.
Основи господарського права України.
Основи фінансового права України.
Основи банківського права України.
Основи міжнародного права України.
Основи цивільного права України.
Основи трудового права України.
Основи соціального законодавства України.
Основи житлового права України.
Основи сімейного права України.
Основи кримінального права України.
Основи земельного права України.
Основи аграрного права України.
Основи екологічного права України.
Судові й правоохоронні органи України.
Вирішення господарських спорів в України.
Розгляд цивільних, адміністративних і кримінальних справ в Україні.

Stels777
12.11.2010, 20:23
Вопросы на экзамен (Сорочинець Т.Г .)
1. Поняття та основи ознаки права
2. Держава: поняття, ознаки та форми.
3. Поняття та ознаки, що характеризують норму права

qwerty333
18.11.2010, 20:29
словник термінів

Arisha
24.11.2010, 00:38
термины по пидпр праву

Katherine
27.11.2010, 09:36
Структура уряду.

CityLAZ
01.12.2010, 21:34
Закрн України 'Про державну службу' (Адмін. право)

Streetstyle
07.12.2010, 14:48
шпори по праву

fyyf77
14.12.2010, 17:09
Правовий статус релігійних організацій доклад

h_o_n_e_y
15.12.2010, 12:46
Вопросы к экзамену по правоведению
1 курс,Курило

Yar4ik1991
15.12.2010, 15:59
Шпоры Дроздюк

evans
18.12.2010, 11:55
Вопросы и два варианта шпор на экзамен по праву

evans
18.12.2010, 11:56
Условия задач и шпоры решений задач по праву

KNTEU
16.01.2011, 14:20
Шпоры на экзамен 2010 (Дроздюк)

sapphire402
31.01.2011, 15:30
Шпори право 2010 1. Право, як об’єктивна категорія, його поняття та співвідношення з іншими основними видами соціальних норм
2. Основні ознаки, властивості, характерні риси права.
3. Зв'язок права і держави.
4. Поняття та основні ознаки, що характеризують норми права.
5. Структура правової норми: диспозиція, гіпотеза, санкція.
6. Суб'єктивне та об'єктивне право, їх співвідношення.
7. Поняття джерела права, його різні значення.
8. Система джерел (форм) права.
9. Нормативні акти як джерела права та їхня система.
10. Закон як основне джерело права у правовій державі.
11. Підзаконні нормативні акти
12. Закони, підзаконні акти.
13. Межі дії нормативних актів
14. Дія нормативного акта у часі. Порядок набрання чинності актом. Зворотна сила закону.
15. Дія нормативного акта у просторі.
16. Дія нормативного акта за колом осіб.
17. Поняття системи права. Поняття галузі права. Поняття правового інституту.
18. Система законодавства.
19. Систематизація законодавства. Поняття форми та значення.
20. Поняття, форми та способи реалізації норм права.
21. Взаємозв'язок норми права і правовідносин.
22. Поняття та структура правовідносин: учасники, їх суб’єктивні права та обов’язки, об’єкт правовідносин.
23. Юридичні факти.
24. Поняття тлумачення норм права. Види і способи тлумачення норм права.
25. Парвомірна поведінка і правопорушення
26. Правопорушення як підстави юридичної відповідальності
27. Склад правопорушення, зміст його елементи.
28. Види правопорушень.
29. Загальне поняття юридичної відповідальності. Мета і принципи юридичної відповідальності.
30. Основні види ЮВ
31. Поняття та характерні риси цивільних правовідносин.
32. Специфічні риси цивільного права та його основні інститути.
33. Поняття цивільних правовідносин, їх структура.
34. Характеристика правосуб’єктності у цивільних правовідносинах.
35. Характеристика рівнів цивільно-правової дієздатності.
36. Підстави виникнення зміни та припинення цивільних правовідносин.
37. Поняття і зміст права власності, форми та види.
38. Захист права власності, гарантії захисту.
39. Правосуб’єктність юридичної особи
40. Поняття та види цивільних правочинів.
41. Умови дійсності цивільних правочинів. Недійсність цивільних правочинів та їх наслідки. Види недійсних правочинів
42. Представництво: поняття та види
43. Загальна характеристика представництва за законом
44. Загальна характеристика представництва за юридичним документом
45. Загальна характеристика комерційного представництва
46. Довіреність,поняття,види,строки
47. Поняття зобов'язань, підстави виникнення і структура зобов’язання
48. Договір,види.
49. Порядок укладання і припинення договорів
50. Способи забезпечення виконання зобовязань
51. Поняття та способи припинення зобов’язань
52. Цивільно- правова відповідальність: поняття підстави та види. Збитки, як підстави для цивільно-правової відплвідальності
53. Поняття та характеристика сімейного права
54. Поняття та ознаки шлюбу.Умови та порядок укладаня .
55. Підстави визнання шлюбу недійсним.
56. Шлюбний контракт, його юридичне значення.
57. Розірвання шлюбу.
58. Особисті права та обов'язки подружжя
59. Майнові права та обов'язки подружжя
60. Особисті права та обов'язки батьків і дітей
61. Майнові права та обов'язки батьків та дітей
62. Загальна характеристика трудового законодавства
63. Визначення поняття трудового договору.Сторони.види.порядок укладання
64. Характеристика трудового контракту як виду трудового договору.
65. Випробування при найманні на роботу.
66. Умови розірвання трудового договору з ініціативи працівника
67. Умови розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця .
68. Умови розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб
69. Поняття робочого часу за трудовим законодавством. Види робочого часу і робочого тижня.
70. Скорочений робочий час. Неповний робочий час. Організація робочого часу вночі та у святкові дні. Наднормові роботи.
71. Поняття і види відпочинку. Умови його використання.
72. Дисципліна праці та її значення. Види дисциплінарних стягнень, передбачені трудовим законодавством. Порядок застосування і зняття дисциплінарних стягнень.
73. Правила накладання дисциплінарних стягнень.
74. Поняття матеріальної відповідальності та її відмінність від майнової відповідальності у цивільному праві.
75. Підстави і умови матеріальної відповідальності за шкоду, задану майну власника.
76. Поняття обмеженої матеріальної відповідальності.Повна матеріальна відповідальність за шкоду завдану майну власника.
77. Характеристика адміністративного права України та його відмінність від конституційного права.
78. Поняття державного управління.
79. Поняття суб'єктів адміністративного права
80. Специфічні особливості правового регулювання у адміністративному праві.
81. Акти державного управління
82. Поняття державного примусу в адміністративному праві та характеристика його засобів.
83. Поняття адміністративного правопорушення та його відмінність від злочинів.
84. Види адміністративного правопорушеня за сферами державного управління.
85. Види та зміст адміністративних стягнень.
86. Поняття та особливості кримінальної галузі права.
87. Поняття злочину та його співвідношення з іншими видами правопорушень.
88. Ознаки т асклад злочину.Стадії вчинення злочину.Добровільна відмова від злочину.
89. Співучасть у злочині та види співучасників.
90. Юридичні та процесуальні підстави кримінальної відповідальності.
91. Поняття та характеристика покарань.
92. Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність у кримінальному праві.
93. Відповідальність неповнолітніх у кримінальному праві.
94. Відповідальність неповнолітніх у кримінальному праві.

sapphire402
31.01.2011, 15:36
Презентація на тему : “Контроль у державному управлінні”

Little_angel
31.01.2011, 21:31
Шпоры на экзамен

sonechko0593
05.03.2011, 17:29
Господаський кодекс. Новый

Lamiya
21.04.2011, 16:24
вот шпорки на экзамен для заочников, преподаватель Погарченко

балбеска
21.04.2011, 21:11
презентація "поняття та види часу відпочинку"

Riggins
05.06.2011, 12:39
курсова на тему "застосування норм права"
Зміст
Вступ............................................. .................................................. ..........3
Розділ І. Поняття, основні і загальні риси застосування юридичних норм
п. 1.1 Поняття, основні і загальні вимоги застосування юридичних норм. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки і види.....................................5
п. 1.2. Підстави застосування правових норм.............................................. ...14
Розділ ІІ. Механізм та стадії застосування норм права
п. 2.1. Механізм застосування норм права............................................. ........16
п. 2.2. Стадії та їх характеристика............... .................................................2 1
Розділ ІІІ. Застосування норм права та основні правила при застосуванні
п. 3.1. Застосування правових норм за аналогією. Прогалини в праві і шляхи їх усуненню.......................................... .................................................. ......29
п. 3.2. Аналогія закону............................................ ............................. ......32
п. 3.3. Аналогія права. Загальні правила при застосуванні. Аналогія закону і аналогія права............................................. .................................................. .........35
Висновок.......................................... .................................................. .......38
Додаток........................................... .................................................. ........40
Список використаної літератури........................................ ............................41
Старший викладач - Корольков О.В.

Marichichka1
05.07.2011, 20:06
Правознавство с давала экзамен у Погарченко на заочном отделении.
Шпоры может кому то пригодится

Николай777
28.09.2011, 14:59
Стаття на тему: «Злочини проти власності. Шахрайство як один із різновидів таких злочинів» 2010р (стаціонар)

Николай777
28.09.2011, 15:35
Презентація "Поняття і функції держави" 2010р (стаціонар)

Николай777
28.09.2011, 15:39
Тести і задачі по праву за 1 курс.
9 тестів по кожній темі і 2 задачі вкінці.
Отримав "B"

Аквамарин
09.10.2011, 14:23
Реферат на тему "Кримінальна відповідальність в Україні" для 4(5) семинара - індивідуальна робота. (2011р.)

Вступ
1. Поняття закону про кримінальну відповідальність, як джерела кримінального права України
2. Ознаки закону про кримінальну відповідальність
3. Основні етапи формування та розвитку кримінального законодавства України
4. Види, система і структура закону про кримінальну відповідальність
5. Співвідношення норм міжнародного та кримінального права України
Висновки
Література

Baber
14.10.2011, 12:44
ТРУДОВЕ ПРАВО шпора экзамен

Magik
19.10.2011, 16:45
форми та поняття
5591

Anastasia_V
29.11.2011, 11:48
1. Підстави для визнання правочину недійсним. Правові наслідки.
2. Правові наслідки визнання правочинів недійсними

Anastasia_V
29.11.2011, 11:51
Семінар: Право і правова норма

Anastasia_V
29.11.2011, 11:52
Семінар: ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Anastasia_V
29.11.2011, 11:54
Семінар: Цивільне право

tana
05.12.2011, 13:33
Основи правознавства - Погарченко відповіді

jeyu
11.12.2011, 20:39
семінар по цивільному праву

nfymrf
11.01.2012, 16:55
теория по праву

Ljole4ka
09.02.2012, 16:30
Міжнародне право / Международное право:
- Вопросы, к экзамену (этого года).
- Шпоры по этим же вопросам.


1. Поняття і предмет міжнародного права.
2. Поняття норм міжнародного права, форми та методи їх створення.
3. Класифікація норм міжнародного права та їх ієрархія.
4. Поняття і види джерел міжнародного права.
5. Співвідношення національного і міжнародного права та імплементація норм міжнародного права.
6. Систематизація міжнародного права.
7. Міжнародний договір - основне джерело міжнародного права.
8. Міжнародний звичай як джерело міжнародного права.
9. Допоміжні джерела міжнародного права.
10. Поняття, ознаки та загальна характеристика видів суб'єктів міжнародного права.
11. Держава - основний суб'єкт міжнародного права.
12. Міжнародні організації як суб'єкти міжнародного права.
13. Правосуб'єктність націй і народів.
14. Поняття і особливості принципів міжнародного права.
15. Класифікація принципів міжнародного права.
16. Основні принципи міжнародного права, їх зміст і призначення.
17. Загальні принципи міжнародного права.
18. Принципи суверенної рівності держав.
19. Принцип незастосування сили і погрози силою.
20. Принципи непорушності та недоторканості кордонів.
21. Поняття і форми реалізації норм міжнародного права.
22. Міжнародний конвенційний механізм реалізації норм міжнародного права.
23. Міжнародний інституційний механізм реалізації норм міжнародного права.
24. Поняття та ознаки міжнародного правопорушення.
25. Види міжнародних правопорушень.
26. Поняття і підстави міжнародно-правової відповідальності.
27. Види і форми міжнародно-правової відповідальності.
28. Реалізація міжнародно-правової відповідальності.
29. Право міжнародних договорів і основні джерела.
30. Суб'єкти і об'єкти міжнародних договорів.
31. Поняття і види міжнародних договорів.
32. Форма і структура договору.
33. Стадії укладання міжнародних договорів.
34. Дійсність і дія міжнародного договору.
35. Припинення і призупинення дії міжнародного договору.
36. Поняття і способи тлумачення міжнародного договору.
37. Реєстрація і опублікування міжнародних договорів.
38. Застереження до договорів.
39. Правовий статус і повноваження депозитарія.
40. Поняття і джерела права міжнародних організацій.
41. Поняття і класифікація міжнародних організацій.
42. Членство у міжнародних організаціях.
43. Організація Об'єднаних Націй: історія створення, цілі і принципи.
44. Генеральна Асамблея ООН.
45. Рада безпеки ООН.
46. Міжнародний суд ООН.
47. Спеціалізовані установи ООН.
48. Поняття, джерела та органи зовнішніх зносин.
49. Дипломатичні представництва: порядок призначення, склад та функції.
50. Обов'язки, імунітети, привілеї дипломатичних представництв.
51. Консульські установи та їх функції.
52. Консульські привілеї та імунітети.
53. Поняття прав людини, джерела та міжнародні стандарти в області прав людини.
54. Класифікація прав людини.
55. Поняття і правовий статус населення.
56. Поняття, порядок набуття, зміни і втрати громадянства.
57. Правовий статус іноземців.
58. Види режиму іноземців.
59. Правовий статус осіб без громадянства і осіб з подвійним громадянством.
60. Право притулку і порядок надання притулку.
61. Правовий статус біженців.
62. Міжнародне співробітництво в галузі прав і свобод людини: форми і напрямки.
63. Механізм захисту прав і свобод людини.
64. Поняття, види і статус території.
65. Державна територія: поняття, складові і їх статус.
66. Порядок зміни статусу державної території.
67. Поняття державного кордону і способи встановлення державних кордонів.
68. Міжнародні ріки, канали та протоки.
69. Поняття та джерела морського права.
70. Внутрішні морські води та їх правовий режим.
71. Територіальне море та його правовий режим.
72. Характеристика міжнародних просторів, на яких прибережні держави здійснюють повноваження економічного характеру.
73. Морські простори, що не підлягають територіальній юрисдикції прибережних держав.
74. Поняття та джерела права повітряного простору.
75. Правове регулювання міжнародних польотів над державною територією.
76. Правове регулювання польотів у міжнародному повітряному просторі.
77. Комерційні права у міжнародних повітряних сполученнях.
78. Поняття та джерела космічного права та форми співробітництва держав у космосі.
79. Правовий режим космічного простору і небесних тіл.
80. Правовий режим космічних об'єктів та космічний екіпажів.
81. Поняття та принципи міжнародного економічного права.
82. Джерела міжнародного економічного права.
83. Міжнародні економічні організації.
84. Система і правові інститути міжнародного економічного права.
85. Поняття та джерела права боротьби зі злочинністю міжнародного характеру.
86. Види злочинів міжнародного характеру.
87. Правова допомога, засоби та методи боротьби з міжнародною злочинністю.
88. Видача злочинців та сучасні тенденції в боротьбі з міжнародною злочинністю.
89. Переговори і консультації при розв'язанні міжнародних спорів.
90. Добрі послуги і посередництво при вирішенні міжнародних спорів.

Ljole4ka
09.02.2012, 16:36
Земельне право / Земельное право

Шпора на экзамен (вопросы за этот год):


1. Поняття і предмет земельного права.
2. Методи регулювання в земельному праві.
3. Принципи земельного права.
4. Система земельного права.
5. Історія розвитку земельного права.
6. Джерела земельного права.
7. Повноваження Верховної Ради України у галузі земельних відносин.
8. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі земельних відносин.
9. Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин.
10. Право власності на землю.
11. Поняття та основні ознаки права власності на землю.
12. Земля як об'єкт права власності.
13. Суб'єкти права власності на землю.
14. Право приватної власності на землю.
15. Право комунальної власності на землю.
16. Право державної власності на землю.
17. Право власності на землю іноземних громадян, іноземних юридичних осіб та іноземних держав.
18. Право спільної власності на землю.
19. Права й обов'язки власників земельних ділянок.
20. Право постійного землекористування.
21. Право орендного землекористування.
22. Право концесійного землекористування.
23. Права і обов'язки землекористувачів.
24. Поняття і види земельних сервітутів.
25. Поняття і зміст добросусідства в земельному праві.
26. Правовий режим зон, які підлягають спеціальній охороні.
27. Основні підстави й умови набуття прав на землю громадянами і юридичними особами.
28. Умови і порядок придбання та передачі земельних ділянок громадянами.
29. Порядок передачі земельних ділянок в оренду.
30. Документи що посвідчують право на земельну ділянку.
31. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності.
32. Застава земельних ділянок.
33. Відчуження земельних ділянок за рішенням суду.
34. Підстави припинення права власності на земельну ділянку.
35. Підстави для примусового припинення права на земельну ділянку.
36. Класифікація земельної ділянки.
37. Способи захисту прав на земельні ділянки.
38. Гарантії права власності на земельну ділянку.
39. Склад та категорії земель в Україні.
40. Встановлення та зміна цивільного призначення земель.
41. Землі сільськогосподарського призначення.
42. Землі фермерського господарства.
43. Земельні ділянки особистих селянських господарств.
44. Землі для сінокосіння і випасання худоби.
45. Земельні ділянки для садівництва та городництва.
46. Землі житлової та громадської забудови.
47. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва.
48. Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.
49. Землі оздоровчого призначення.
50. Землі рекреаційного призначення.
51. Землі історико-культурного призначення.
52. Землі лісовою фонду та їх використання.
53. Землі водного фонду, їх склад та використання.
54. Прибережні захисні смуги.
55. Землі промисловості
56. Землі зв'язку.
57. Землі оборони.
58. Землі енергетичних систем.
59. Землі міського електротранспорту.
60. Землі транспорту.
61. Землі залізничного транспорту.
62. Землі автомобільного транспорту.
63. Землі авіаційного транспорту.
64. Землі морського та річкового транспорту.
65. Землі трубопровідного транспорту.
66. Підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.
67. Вирішення земельних спорів та органи, що їх здійснюють.
68. Поняття та зміст охорони земель.
69. Рекультивація порушених земель.
70. Поняття техногенного забруднення земель і особливості їх використання.
71. Деградовані і малопродуктивні землі.
72. Межі районів сіл, селищ, міст, районів у містах.
73. Загальнодержавні програми використання та охорони земель.
74. Зонування земель.
75. Поняття і зміст землеустрою.
76. Організація та порядок здійснення землеустрою.
77. Державний контроль за використанням та охороною земель.
78. Моніторинг земель.
79. Державний земельний кадастр.
80. Плата за землю.
81. Поняття та особливості цивільно-правового обігу земельних ділянок.
82. Особливості спадкування земельних ділянок.
83. Окремі види договорів щодо земельних ділянок.
84. Види та зміст цивільно-правових угод щодо земельних ділянок.
85. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.
86. Поняття юридичної відповідальності за земельні правопорушення.
87. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності.
88. Кримінальна відповідальність за порушення земельного законодавства.
89. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства.
90. Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства.
91. Матеріальна відповідальність за земельні правопорушення.
92. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення.
93. Проблема визначення спеціального виду юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства.

Ljole4ka
09.02.2012, 16:41
Цивільне право України / Гражданское право Украины
Реферат на тему: «Еволюція поняття і змісту сервітуту в сучасному законодавстві України».
Плана нет, 7 страниц текста, список литературы присутствует.

Ljole4ka
09.02.2012, 16:45
Судові та правоохоронні органи України
Доповідь на тему "Місце прокуратури в системі органів державної влади" - 2,5 страницы.

karamele4ka333
13.02.2012, 15:28
модуль с права

limpa
19.02.2012, 17:09
дайджести конституційне право, права людини

demchenko
20.02.2012, 08:25
Відповіді Кримінальне Право

Ilonka1331
20.02.2012, 20:10
Презентація " Поняття адмін права"

fozis
26.02.2012, 19:47
Шпора на екзамен Земельне право

Nataly Kh
27.02.2012, 21:54
Бутинец Судебно-бухгалтерская Экспертиза

Radicate
29.02.2012, 00:57
Конституционное право. Билеты и термины.

Radicate
29.02.2012, 01:00
Конституционное право. Ещё такой вариант билетов и терминов.

Максим Б
10.03.2012, 18:28
Курсовая по гражданскому праву( Цивільному праву)Об`єкти цивільних прав(немножко переделаете)

скачать 6652

Алено4ка
14.03.2012, 00:19
Ситуаційне завдання...№5
Після укладення колективного договору виникла необхідність внести в нього доповнення, викликаних змінами в організації виробництва і праці. В зв’язку з цим директор заводу з дозволу керівника профкому видав наказ про внесення в колективний договір необхідних змін.
1. Чи правомірний наказ директора?
2. Який порядок внесення змін і доповнень до колективного договору?

Алено4ка
14.03.2012, 00:20
Тема 1: Поняття, предмет та значення трудового права. Джерела трудового права

Алина Лашкевич
14.03.2012, 23:12
Шпоры по праву. 3й курс заочной формы. ффбс
+ термины.

Nastya_94
15.03.2012, 21:59
6722

6723

Drizzla
24.03.2012, 23:48
шпаргалки на экзамен по трудовому праву

Ed_is_here
11.05.2012, 11:03
Презентация по правознавству
Дроздюк
"Україна, як правова держава"

Riggins
13.05.2012, 08:56
Шпаргалка на экзамен по Криминальному праву (2 курс 2 семестр), дневная форма.

P.S. Не забываем говорить спасибо! :fi:

Riggins
13.05.2012, 09:02
Шпаргалка на экзамен по Адмін. праву Крегул Ю.І. (32 билета в каждом по 5 вопросов) для 2 курса 2 семестр. Дневная форма обучения.

P.S. Не забываем говорить спасибо! :fi:

felicity
14.10.2012, 13:55
відповіді з Господарського права з питаннями та термінами/ ИВК

ответы по семейному праву, вопросы с 15по 29, ИВК

ответы на 60 вопросов по жилищному праву, год 2011, ИВК

BoBo
19.10.2012, 17:50
Сімейне і трудове право )

Комплект шпор з правознавства :

Ryougi
21.10.2012, 15:32
1. Поняття та способи припинення юридичних осіб
2. Підстави припинення юридичних осіб
3. Порядок припинення юридичних осіб. Скасування державної реєстрації.

Анна Мельник
28.10.2012, 18:08
питання 2 курс заочники

карьеристка
09.12.2012, 13:42
Право. шпори на екзамен. список питань і відповіді

Право.шпори.продовження.

селена
02.01.2013, 16:52
Шпоры по праву(ТРУДОВЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО) (стационар)

Трудове право
1. Поняття, предмет та метод трудового права України.
2. Функції та система трудового права України.
3. Поняття трудових правовідносин.
4. Працівники як суб’єкти трудових правовідносин.
5. Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин.
6. Правовий статус профспілок у трудових правовідносинах.
7. Поняття та види соціального партнерства.
8. Поняття та сфера укладення колективних угод.
9. Поняття та порядок укладення колективного договору. Сторони та зміст колективного договору.
10. Поняття, форма, сторони та зміст трудового договору. Випробування при прийнятті на роботу.
11. Загальний порядок укладення трудового договору. Фактичний допуск до роботи.
12. Гарантії для працівників при укладенні трудового договору.
13. Строковий трудовий договір та особливості його укладення.
14. Контракт як різновид трудового договору. Зміст, форма та сфера його застосування.
15. Особливості укладення трудового договору з сезонними та тимчасовими працівниками.
16. Правове регулювання сумісництва, суміщення та заступництва.
17. Особливості укладення трудового договору з іноземними громадянами.
18. Особливості укладення трудового договору з державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування.
19. Особливості укладення трудового договору з молодими спеціалістами.
20. Особливості укладення трудового договору з неповнолітніми.
21. Особливості укладення трудового договору з інвалідами.
22. Особливості укладення трудового договору з роботодавцями – фізичними особами.
23. Зміна умов трудового договору.
24. Припинення трудового договору за згодою сторін.
25. Розірвання трудового договору за ініціативою працівника.
26. Розірвання трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого ним органу.
27. Загальний порядок припинення трудового договору.
28. Поняття та види робочого часу.
29. Неповний і скорочений робочий час.
30. Поняття надурочних робіт.
31. Режим робочого часу та його види за трудовим правом.
32. Спеціальні режими робочого часу та їх правове забезпечення.
33. Поняття та види часу відпочинку.
34. Правове регулювання відпусток.
35. Цільові відпустки, що не належать до часу відпочинку.
36. Відпустки без збереження заробітної плати.
37. Загальна характеристика та підстави юридичної відповідальності за трудовим правом України.
38. Дисциплінарна відповідальність.
39. Матеріальна відповідальність.
40. Поняття, предмет та класифікація трудових спорів.
41. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
42. Поняття та види колективних трудових спорів.
43. Порядок розгляду колективних трудових спорів.
44. Поняття охорони праці та її правове забезпечення.
45. Загальні гарантії прав працівників на охорону праці.
46. Спеціальні гарантії прав на охорону праці працівників, які працюють у важких і шкідливих умовах праці.
47. Спеціальні гарантії права на охорону праці жінок, неповнолітніх осіб з пониженою працездатністю.
48. Організація охорони праці на підприємстві, в установі, організації.

Господарське право
1. Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення.
2. Господарське право і господарське законодавство. Система господарського законодавства.
3. Поняття та види господарської діяльності.
4. Поняття та ознаки підприємництва.
5. Державний рівень організації господарської діяльності та керівництво нею.
6. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки.
7. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин.
8. Загальна характеристика суб’єктів господарських правовідносин.
9. Поняття підприємства та його ознаки.
10. Види та організаційно-правові форми підприємств.
11. Правове становище підприємств державної форми власності (державних комерційних та казенних підприємств).
12. Правове становище підприємств комунальної форми власності (комунальні унітарні підприємства).
13. Правове становище підприємств колективної форми власності. Виробничі кооперативи.
14. Правове становище приватних підприємств.
15. Правове становище орендних підприємств.
16. Поняття підприємства з іноземними інвестиціями. Іноземне підприємство.
17. Поняття та основні риси господарських товариств.
18. Класифікація та форми господарських товариств.
19. Правове становище повного товариства.
20. Правове становище акціонерного товариства.
21. Правове становище товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.
22. Порядок державної реєстрації фізичної особи-підприємця. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.
23. Правове становище благодійних та інших неприбуткових організацій.
24. Господарські об’єднання: поняття, види, особливості правового становища.
25. Майно у сфері господарювання.
26. Право власності – основне речове право у сфері господарювання: поняття та зміст.
27. Похідні від права власності правові титули майна суб’єктів господарювання (право господарського відання, право оперативного управління, право користування).
28. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності.
29. Ліцензування господарської діяльності.
30. Патентування підприємницької діяльності.
31. Поняття та підстави припинення суб’єктів господарювання.
32. Реорганізація суб’єктів господарювання.
33. Ліквідація суб’єктів господарювання.
34. Поняття та ознаки господарського договору.
35. Класифікація господарських договорів.
36. Зміст та форма господарського договору.
37. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.
38. Види господарсько-правової відповідальності.
39. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності.
40. Принципи та строки застосування господарсько-правової відповідальності.
41. Форми господарсько-правової відповідальності.
42. Поняття банкрутства. Сторони у справі про банкрутство.
43. Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних порушень.
44. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.
45. Правові засади і напрями правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
46. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
47. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
48. Зовнішньоекономічні договори (контракти).
49. Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності.

Ангелина777
24.01.2013, 15:58
реферат - цивільне законодавство

Riggins
28.01.2013, 15:21
Шпаргалка на экзамен по "Международному праву". Преподаватель Батрименко В.И.

Кнтеу
10.02.2013, 13:36
шпори 2012

Engie
10.02.2013, 16:52
термины по праву

Alex_Kos
04.03.2013, 00:24
Шпоры по праву, сам редактировал подгонял.

Ksush
14.03.2013, 23:22
шпора по праву, 1 курс

vesna
17.03.2013, 09:10
Дякую за інформацію )

kirillian
22.03.2013, 09:43
Задачи из сборника по правознавству.

Koketk@
06.04.2013, 19:30
Шпори по праву

DimaFFBS
09.04.2013, 08:42
семинари

Mmmmmmmm
05.05.2013, 15:53
Правознавство (шпоры) - заочка

Настенька
18.05.2013, 11:27
Алгоритм к новому УПК

oriw
23.05.2013, 21:29
римское частное право. (http://slovo.ws/shpory/down/pravo/pra_02.zip)
Описание: свёрстанная шпора

Дима Чава
20.09.2013, 16:33
шпори8386

Влада1111
18.10.2013, 13:21
шпори на екзамен

dominik
13.12.2013, 22:32
опорний по господ.праву 8535 продолжения скину по почте пишите!не тут тупит!

sasha_watson
18.12.2013, 14:49
Готовые ответы ко всем семинарам по праву для 1-го курса.
Семинар №3

Семинары по праву для 1-го курса
Семинар№4

Семинары по праву для 1-го курса
Семинар №5
Семинар№6

Семинары по праву для 1-го курса
Семинар№7
Семинар№8

Семинары по праву для 1-го курса
Семинар№9
Семинар№10

StudentKNTEU
04.01.2014, 20:31
право,терміни на екзамен

Анна Лапко
18.01.2014, 14:27
именно по этим шпорам был экзамен у Мосенко 1 курс ГРС.8687

Ненсі
20.01.2014, 16:18
Шпаргалки з правознавства.. По них, до речі, зручно готуватися до іспиту

Vereliyana
22.01.2014, 22:22
Юридична відповідальність за порушення екологічного права

Riggins
23.01.2014, 10:05
Шпаргалки на экзамен с предмета "Екологічне право", преподаватель Орленко В.І. (4 курс). В данной шпаргалке есть отдельно список вопросов и ответы на них, всего 99 вопросов...

student111
23.01.2014, 11:57
Шпори,іспит 2курс

Питання на іспит 2 курс

СтуденткаКНТЕУ
24.01.2014, 20:28
Правознавство 8719

Liko4ka19
25.01.2014, 19:12
Ответы право 1 курс

Анна Дабижа
28.01.2014, 07:19
Шпоры на правознавство

Olga5555
08.02.2014, 21:58
Шпори экзамен

Аксинья
09.02.2014, 10:47
Правознавство

kononenkoalena
24.02.2014, 19:21
Шпора Право

Nisato
10.04.2014, 19:32
Порядок вирішення спорів у ЗЕД: презентація

Sara_my
14.05.2014, 19:27
підручник з логіки для юристів

lady_Victory
06.10.2014, 05:12
Теорія держави й права, детально.

lady_Victory
06.10.2014, 05:17
Порівняння юридичних понять.

Lady Moonlight
18.10.2014, 22:36
Можливо комусь допоможе

maksimxak2
10.11.2014, 22:03
семинары пожалуйста

maksimxak2
10.11.2014, 22:04
Опорник с права

maksimxak2
10.11.2014, 22:05
Визначення по цивільному та сімейному праву

Семянистая
26.11.2014, 21:06
9299
(для заочників)

Яна Кравец
02.12.2014, 10:00
ответы на модуль № 2 , 1 курс

Мадерук
02.12.2014, 20:56
Курсова з цивыльного права
Договів довірчого управління майном9350