PDA

???????? ?????? ?????? : Культурологія / Культурология


Admin
27.03.2009, 18:07
Культурологія / Культурология

natala_91
12.12.2009, 11:13
Інформація на семінар - символізм Поля Верлена

AmInA-AnGeL
21.12.2009, 13:04
Словарь терминов на культурологию (Кизименко, Боровская)

Taker
28.12.2009, 21:25
Шпоры по культурологии
1. Антропогенез
2. духовна організація
3. риси ранніх форм культри
4. Індія, Китай
5. трипільська культ.
6. міфологія і релігія
7. Греція
8. Грецькі міста-держави
9. основи христ. віри
10. синкретизм
11. шкільна освіта
12. архіт. І образ. Мистецтво
13. христ основи зхєвроп культ
14. Візантія
15. Мистецтво раннього середньовіччя
16. італ. Відродж.
17. північне відродження
18. іспанський живопис
19. Просвітництво в Україні
20. мистецтво 17-18 ст
21. укр. Культура 16-18
22. індустр.
23. нові мистецькі течії
24. відродж. 19 ст. в Укр..
25. культура 20 ст. в Укр..
26. укр. Авангард
27. укр. Культ в рад. Період
28. культ за незалежності
29. постмодерн.
30. субкультура
Словарь более короткий, чем тут выложили из 'Робочей' программы.
culturologia_slovar.doc

Ksuyha
02.01.2010, 19:36
Зам. 771 Культурологія (2003)
Програма курсу «Культурологія» для студентів усіх факультетів і форм навчання
Укладач
Б.І. Білик
Скачать ('http://myknteu.kiev.ua/load/robochi_programi/zam_771_kulturologija_2003/2-1-0-106')
Зам. 772 Культурологія (2003)
Культурологія - робоча програма та методичні рекомендаціїдо самостійної роботи студентів базової освіти усіх факультетів і форм навчання
Укладачі:
Б.І. Білик
В.В. Маслов
Скачать ('http://myknteu.kiev.ua/load/robochi_programi/zam_772_kulturologija_2003/2-1-0-107')
Зам. 773 Культурологія (2003)
Культурологія - методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів заочної форми навчання
Укладачі:
Б.І. Білик
В.В.Маслов
Скачать ('http://myknteu.kiev.ua/load/metodichki/zam_773_kulturologija_2003/1-1-0-105')

Шунечка=)
09.02.2010, 23:25
Виступ групою з 9 чоловік по темі 'Конфуціанство' у Терлецької: брошура, презентація та сценарій виступу. Отримали максимальний бал.

katekate_07
21.02.2010, 17:16
лекія Кизименко - Культура Київської Русі

Jynka2007
02.03.2010, 15:45
Книга по культурологии - предостаточно материала для подготовки на семинар.
Передмова 3
Розділ І. Теоретико-методологічні основи культурології 4
Тема 1. Культурологія як галузь наукового знання 4
1. Історія становлення культурологічної думки 4
2. Основні культурологічні категорії 12
3. Поліфункціональність культури. 30
Тема 2. Релігія та мистецтво в системі культури 38
1. Релігія в соціокультурній системі суспільства. 38
2. Основні структурні елементи релігії. 41
3. Специфічні риси мистецтва як духовної сфери суспільного життя 44
4. Соціокультурні функції мистецтва 47
5. Види мистецтва та основні художно-стильові напрямки. 53
Тема 3. Проблеми культурогенезу 62
1. Концепції походження культури 63
2. Теорії культурних змін. 72
3. Еволюціоністські теорії походження культури. 72
4. Циклічні теорії культурного розвитку. 75
5. Класичні теорії цивілізацій. 76
6. Хвильова модель культурного розвитку 82
7. Нелінійна схема культурно-історичного розвитку. 83
Тема 4: Типологія культури 87
1. Поняття культурної типології 87
2. Основні варіанти типології: формаційна, цивілізаційна, релігійна, регіональна, парадигмальна та історична 88
Розділ ІІ. Історичні етапи становлення та розвитку культури 96
Тема 5: Первісна культура 96
1. Загальна характеристика та хронологічні рамки первісної культури 96
2. Характерні риси свідомості первісної людини 96
3. Особливості первісного мистецтва 99
4. Виникнення та особливості первісних вірувань 101
5. Ранні форми релігії 103
Тема 6: Давні цивілізації Сходу 109
1. Загальна характеристика давніх цивілізацй 109
2. Культура Давнього Єгипту 111
3. Релігійні уявлення давніх єгиптян 114
4. Цивілізація Давньої Месопотамії 118
5. Релігії народів Дворіччя 122
6. Зороастризм – стародавня релігія Ірану 125
7. Іудаїзм – національна монотеїстична релігія 131
8. Культура Давнього Китаю та Давньої Індії 140
9. Конфуціанство – національна релігія Китаю 144
10. Специфіка індуїзму як національної релігії Індії 148
11. Буддизм 150
Тема 7. Антична культура 170
1. Особливості становлення античної культури 170
2.Особливості культури Давньої Греції 172
3. Релігія Давньої Греції 177
4.Культура елліністичної епохи 181
5.Культура Давнього Риму 182
6. Релігійні вірування давніх римлян 185
7. Античне мистецтво 190
Тема 8. Культура Середньовіччя 194
1. Соціокультурні характеристики людини західноєвропейського Середньовіччя 194
2. Основні субкультури середньовічного суспільства 197
3. Виникнення та еволюція християнства 199
4. Мистецтво європейського Середньовіччя 207
5. Іслам 211
Тема 9. Культура Відродження 220
1. Характерні риси ренесансної культури: антропоцентризм, гуманізм 220
2. Реформація 224
3. Суперечливість Ренесансної культури 227
4. Мистецтво Відродження. 228
Тема 10. Культура Нового часу 233
1. Соціально-економічні та наукові передумови формування культури Нового часу 233
2. Ціннісно-світоглядні орієнтири людини Нового часу 234
3. Основні мистецькі напрями Нового часу 236
Тема 11. Кризові явища в культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття 248
1. Криза як культурне явище. 248
2. Тема «кризи культури» в культурологічній думці. 250
3. Суперечливий характер розвитку науки та техніки як один з чинників кризових явищ в культурі 254
Тема 12. Культура Новітньої епохи 258
1. Особливості культурного розвитку на зламі ХХ-ХХІ століть 258
2. Мистецтво Новітньої епохи 264
3. Постмодерністський поворот другої половини ХХ століття 270
4. Проблема діалогу культур в контексті сучасних глобалізаційних процесів 276

Zerno
03.03.2010, 07:59
Дайджест:Пропагандистське забезпечення політики репресій щодо інтелігенції радянської України в 1920 - 1930-х pp - (Литвин Н.М.)

fiory
19.03.2010, 20:05
Информация на семинары (рус)
Імпресіонізм
Реалізм
Натуралізм
Романтизм

fiory
19.03.2010, 20:07
КУЛЬТУРА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ І РЕФОРМАЦІЇ
1. Передумови епохи Відродження.
2. Гуманізм як ідеологія Відродження.
3. Реформація і Контрреформація.
4. Розвиток науки і техніки.
5. Італійське мистецтво.
6. Національні література і театр.
Гуманізм як ідеологія Відродження
Реформація і Контрреформація
Доба Відродження і мистецтво

fiory
19.03.2010, 20:12
I. КУЛЬТУРА - ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Поняття 'культура'. Предмет і завдання навчального курсу 'Українська і зарубіжна культура'. Історія розвитку культурологічної думки. Сучасні культурологічні теорії.
II. КУЛЬТУРА І СУСПІЛЬСТВО
Суб'єкти культурної творчості. Види і форми культури. Динаміка культури. Соціальні функції культури. Види культурних норм та їх суспільне призначення.
III. КУЛЬТУРА І ОСОБИСТІСТЬ
Людина в світі культури. Культурна політика. Місце української культури в контексті світової.

I. ПЕРВІСНА КУЛЬТУРА
Первісна епоха та її місце в історії людства. Розвиток матеріальної культури та еволюція мистецтва у палео-літі, мезоліті, неоліті. Культура епохи бронзи і заліза. Найдавніші релігійні уявлення.
II. КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
Загальні закономірності виникнення давньосхідних цивілізацій. Основні досягнення культури Стародавньої Месопотамії. Давньоєгипетська культура. Культура Стародавньої Індії. Етапи розвитку культури Стародавнього Китаю.
ІІІ. КУЛЬТУРА АНТИЧНОГО СВІТУ
Значення античної культури для світової цивілізації. Культура Стародавньої Греції. Культура Стародавнього Риму.
IV. СЕРЕДНЬОВІЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА
Поняття 'середні віки' і 'середньовічна культура'. Роль релігії і церкви в середньовічному суспільстві. Рицарська культура. Народна селянська культура. Міська культура. Художні стилі в західноєвропейському середньовічному мистецтві. Візантійська культура.
V. СЕРЕДНЬОВІЧНА МУСУЛЬМАНСЬКА КУЛЬТУРА БЛИЗЬКОГО ТА СЕРЕДНЬОГО СХОДУ
Захід і Схід у світовій культурній традиції. Пророк Мухаммад і його вчення. Культура Арабського халіфату VII-X ст. Культура Ірану X -XV ст.
VI. ЦИВІЛІЗАЦІЇ ДОКОЛУМБОВОЇ АМЕРИКИ
Особливості та основні історичні етапи розвитку доколумбової Америки. Релігійні уявлення. Наукові знання. Писемність і література. Архітектура та образотворче мистецтво.
VII. КУЛЬТУРА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ І РЕФОРМАЦІЇ
Передумови епохи Відродження. Гуманізм як ідеологія Відродження. Реформація і Контрреформація. Розвиток науки і техніки. Італійське мистецтво. Національні література і театр.
VIII. ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НОВОГО ЧАСУ (XVII-XVIII ст.)
Історичні умови та особливості розвитку культури у XVII-XVIII ст. Революція в природознавстві. Раціоналізм. Новий погляд на суспільство. Епоха Просвітництва. Характеристика художніх стилів XVII-XVIII ст.
IX. XIX СТОРІЧЧЯ В ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ
Історичні умови розвитку та особливості культури XIX ст. Промисловий переворот. Наука. Нова система освіти. 'Золотий вік' світової літератури. Образотворче мистецтво та архітектура Європи й США кінця XVIII - початку ХХ сторіччя. Музика, театр. Народження кіно.
X. КУЛЬТУРА ЛЮДСТВА У XX СТОРІЧЧІ
Особливості розвитку культури у ХХ ст. Наука та її досягнення. Художня культура. Доба кінематографа. Масова культура.

I. ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Поняття 'етнічна культура'. Деякі проблеми та особливості етногенезу українського народу. Культурно-історична своєрідність реґіонів України.
II. КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Джерела вивчення культури Київської Русі. Матеріальна і духовна культура східних слов'ян. Особливості прийняття християнства. Писемність і літературна традиція. Освіта та наукові знання. Мистецтво Київської Русі.
III.УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ПІСЛЯ ТАТАРО-МОНГОЛЬСЬКОЇ НАВАЛИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХIII - XV ст.)
Історичні умови розвитку культури. Наука й освіта. Розвиток книжкової справи і літератури. Архітектура й образотворче мистецтво.
IV. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XVI-XVIII ст
Передумови і труднощі культурного піднесення XVI- XVIII ст. Особливості релігійної ситуації в Україні. Книгодрукування і література. Освіта. Нові галузі науки. Мистецтво.
V. ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Основні заняття і матеріальна культура. Світоглядні Уявлення. Календарні свята та обряди. Сімейна обрядовість.
VI. УКРАЇНСЬКЕ КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ХIХ ст
Історичні умови. Освіта і наука. Особливості літературного процесу. Мистецтво. Національні культурні організації і рухи в умовах реакційної урядової політики.
VII. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ХХ ст
Загальні особливості української культури у ХХ ст. Культура України на початку століття. Основні тенденції культурного розвитку в 20-і рр. Трагедія української культури у період сталінізму. Протиріччя культурного процесу 60-80-х років. Досягнення і проблеми культури незалежної України.
СЛОВНИК

fiory
20.03.2010, 23:18
КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ОТ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДО РЕФОРМАЦИИ
ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Бароко
Веласкес
Модерн

fiory
20.03.2010, 23:28
Соціально-духовні основи культури класицизму
Просвітництво
1. Культурно історичні умови Просвітництва.
Французькі енциклопедисти ( Дідро, Ж. Б. Д аламбер, Е. Б. Кондільяк та інші)
1. Просвітництво: теоретична доктрина й ідеологія;
2. 'Розум' як принцип ідеології Просвітництва;
3. Просвітництво і правові підстави громадського життя;
Класицизм
Просвітництво в Україні
Сентименталізм

fiory
20.03.2010, 23:33
Егейська культура
Егейська, або кріто-мікенська культура
Егейські знахідки

fiory
20.03.2010, 23:35
Значення античної культури для світової цивілізації
Культура Стародавньої Греції
Грецька культура періоду класики

fiory
20.03.2010, 23:44
Індуїзм як одна з релігій Індії
Основні етапи розвитку індуїзму (передмова до початків індуїстської релігії)
Формативний період (ІІІ-ІІ тис. до н.е. – І тис. до н.е.)
Ведійський період (І тис. до н.е. – 6 ст. н.е.)
Брахманізм та період Упанішад (8-6 ст. до н.е. – ІІ ст. до н.е.)
Основні етапи розвитку індуїзму (про індуїзм як самостійну релігію)
Період релігійного бродіння (6-5 ст. до н.е.)
Класичний період (6 ст. до н.е. – 4 ст. н.е.)
Священні тексти індуїзму
Тексти шруті (одкровення)
Тексти смріті (легенди)
Індуїстські боги
Скільки їх існує
Тримурті – Брахма, Шиву і Вішну
Інші боги та богині
Філософські школи індуїзму
Індійські культи в сімї
Сімейні ритуали індусів
Релігійні ритуали в домі
Храми
Відмінність поглядів індуїзму від наших Західних
Як висновок:
Перспективи вестернізації релігії
Література
Индуизм
Індуїзм

fiory
21.03.2010, 00:32
ЛЕКЦІЇ

1. Предмет і завдання курсу.
2. Дослов'янська культурна традиція на теренах України.
А. Трипільська культура.
В. Скіфо-сарматська культура.
С. Антична культура.
Д. Візантійська культура.
3. Культура східних слов'ян.

1. Запровадження християнства.
2. Стародавня література, наукові знання та освіта.
3. Мистецтво: архітектура, живопис, музика та декоративно-ужиткове мистецтво.

1. Релігійне життя в Україні. Берестейська церковна унія.
2. Освіта: братські школи, Острозька та Києво-Могилянська колегії (Академії).
3. Початок книгодрукування.
4. Полемічна література.
5. Живопис, музика, театр, архітектура.

1. Розвиток освіти в Україні.
2. Наука.
3. Українська література.

1. Український театр.
2. Музика.
3. Живопис, скульптура, архітектура.

1. Українське національне відродження періоду національно-визвольних змагань.
2. Радянська українізація та культурна революція. Освіта та наука.
3. Художня культура українського Розстріляного Відродження.
А. Література.
Б. Мистецтво (живопис, скульптура, архітектура; музика; театр, кіно).
В.Релігія.

1. Українська культура під час війни та у повоєнне десятиріччя. Ждановщина.
2. Неоднозначний стан української культури під час 'хрущовської відлиги'.
3. Форсований наступ на українську культуру за часів стагнації.
5. Стан культури України в сучасних умовах.
Найголовніші культурні події в Україні. Хронологічна таблиця.
Література.

Сч@стье
29.03.2010, 00:18
шпоры - Культурологія
2*. Основні теоретичні концепції культури
3.Основні положення концепції Шпенглера
4.Культура Стародавнього Єгипту
6. Архетипи української культури.
7. Запровадження християнства.
8.Український культурний ренесанс
9.Український”АВАНГАРД”
12. Модернізм та постмодернізм
13.Мова як один із головних чинників розвитку нації і культури
14.Елітарна та масова культура
15.Сучасна соціокулькурна ситуація в Україні
16. Глобалізація культури. Вплив процесу глобалізації на універсалізацію культур.
17. Явище європоцентризму в світовій культурі.
18. Національна культура і масова культура, їх співвідношення
19.Циклічна модель розвитку культури
20. Формаційний підхід соціокультурного світу, його основні етапи.
22.Трипільська культура.
23.Хто з культурологів класифікував культуру на 3 основні типи: чуттєвий, ідеаціональний та ідеалістичний?
24. Основні концепції міфу
25. Античний тип культури. Феномен «Грецького дива»
26. Національна культура та загальнолюдські культурні цінності, їх взаємозв’язок.
27.Архаїчний тип культури.Магія, культ, табу, ритуал.
28.Римська культура
29. Світоглядні засади модернізму
30. Розкрити та охарактеризувати стилі у мистецтві: бароко, готика, класицизм українське бароко.
31.Досягнення культури Київської Русі.
32. Основні стилі у мистецтві
33. Дохристиянська культура слов’ян.
34. Культурологія як наука, її специфіка, структура та завдання
36. Охарактеризувати наступні концепції культурології: еволюціоністські, циклічні, соціологічні, теологічні. Поясніть їх специфічні риси.
37. Інформативно-знакове тлумачення культури
38. Семіотика як наукова дисципліна,її основні розділи
39. Основні функції культури
40. Знаки, які використовуються в культурі см.№5
41. Основні властивості символів
42. Ціннісно-нормативний вимір культури.
43. Історична типологія культури
44. Сутність еволюціоністської концепції Г.Спенсора.
45. Концепція культурно-історних типів М.Я.Данилевського
46.Концепція соціокультурної динаміки Сорокіна
47. Поняття традиційна та інноваційна культура.
48.Концепція “локальних цивілізацій” Тойнбі
51. Світ і людина в Арабо-мусульманському типі культури
52. Світ і людина в даосько-конфуціанському типі культури.
54.Людина і світ в сюрреалізмі
55. Людина в античній культурі.
56.Людина в середньовічній культурі
57.Людина в епоху Відродження
58.Людина в культурі новітнього часу
59. Мистецтво як феномен культури
60. Вплив глобальних процесів на розвиток культури.
64. Свобода як етична проблема. Відповідальність – необхідний атрибут свободи.
65. Моральні смислі любові.
66. Розкрити і охарактеризувати зміст понять “любов” і ”милосердя”.
67. Розкрити і охарактеризувати зміст понять “честь і репутація”.
68. Поняття “совість”, ”сором” та ”провина”, їх співвідношення.
69. Найважливіші чинники щастя.
70. Етос, мораль, етика.
71. Структура і функції етики.
72. Функції моралі.
73. Особливості етики як науки.
74. Дескриптивна, нормативна, теоретична етика.
75. Естетика як наукова дисципліна, її структура та функції.
76. Історія формування та розвитку естетики
77. Розкрити та охарактеризувати зміст поняття “катарсис”, ”мімесис”, ”калакогатія”.
78. Моральні норми і цінності християнської етики.
79. Діалогічне спілкування.
80. Категоричний імператив Канта. Назвати три основні формули кантівського категоричного імперативу.
81. Норма як елемент моральної свідомості.
82. Стиль бароко.
83. Табу і сучасні моральні норми.
85. Співвідношення моральної і правової регуляції людської поведінки.
86. Прикладна етика та її основні різновиди.
87. Основні ідеї елітарної та масової культури.
88. “Золоте правило” моральності.
90. Моральна культура особистості, від чого вона залежить.
91. Етико-філософське вчення Григорія Сковороди.
92. Естетичні ідеали епохи Відродження.
93. Основні види морального зла.
94. Особливості моралі як способу опанування світу.
95. Філософський зміст поняття ідеал.
96. Моральні цінності людини.
97. Етичні вчення Стародавнього Сходу.
98. Українська мова – основа культури українського народу.
99. Мистецтво та його характерні риси.
100. Функції мистецтва.
101. Основні стилі мистецтва
102. Мистецтво та основні його різновиди.
103. Історія розвитку мистецтва.
106. Розкрити та охарактеризувати живопис як вид мистецтва.
107. Розкрити та охарактеризувати скульптуру як вид мистецтва.
108. Розкрити та охарактеризувати літературу як вид мистецтва.
109. Розкрити та охарактеризувати архітектуру як вид мистецтва.
110. Розкрити та охарактеризувати театр як вид мистецтва.
112. Розкрити та охарактеризувати “художня культура” як вид мистецтва.
113.Художній образ.
111. Розкрити та охарактеризувати музику як вид мистецтва.
118. Етичні аспекти екології.
119. Екологічна етика та її принципи.
120. Комічне та його форми.

krasapeda
02.06.2010, 11:57
словарь по культуре

krasapeda
02.06.2010, 15:36
Информация на семинар - український авангард

Bubochka1
03.06.2010, 21:48
Терміни

Bubochka1
03.06.2010, 21:50
Шпора

By_Usia
08.06.2010, 14:58
Информация на семинар - роль та значения статутів Казимира

Eminence
30.07.2010, 17:10
Сессия, (31 ответ-вопрос) 1курс
(Адаптировано под телефон - каждый вопрос в отдельном файле)
1.Основні етапи антропогенезу і зародження культури у первісному суспільстві.
2.Становлення елементів духовної організації первісного суспільства.
3.Характерні риси ранніх форм культури.
4.Самобутність розвитку давньоіндійської та китайської культур.
5.Найдавніші культури на теренах України: особливості трипільської культури.
6.Міфологія та релігія східнослов’янських племен.
7.Культурні досягнення та цінності Античної Греції.
8.Культура грецьких міст-держав Північного Причорномор’я.
9.Культурні основи християнської віри.
10.Християнсько-язичницький синкретизм як світоглядна основа укр. Культурного середньовіччя.
11.Етнокультурні риси українського середньовіччя.
12.Художні традиції в українській архітектурі та образотворчому мистецтві.
13.Християнські основи західноєвропейської культури середньовіччя.
14.Культура Візантії та її вплив на формування українського культури.
15.Художні стилі в західноєвропейській культурі.
16.Визначні риси італійського Відродження: етапи та основні стилі.
17.Особливості Північного Відродження.
18.«Золоте століття» іспанського живопису: теми, герої, жанри.
19.Основні засади і характеристики культури Просвітництва в Європі та в Україні.
20.Стильові й жанрові особливості мистецтва 18ст.
21.Тенденції розвитку української культури в 17-18ст.
22.Індустріальна цивілізація і культура: загальна характеристика.
23.Нові мистецькі течії: від романтизму до декадентства.Їх розвиток на українських теренах.
24.Ідея «народності» як чинник українського національно-культурного Відродження 19ст.
25.Особливості розвитку української культури 20ст.
26.Український авангард.
27.Здобутки української культури у радянський період.
28.Нове національно-культурне відродження в добу становлення незалежності України.
29.постмодерністські тенденції в розвитку сучасної української культури.
30.Молодіжна субкультура в Україні.

ylia
08.09.2010, 13:01
реферат ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ХХ ст 2010р.
1.Загальні особливості української культури у ХХ ст.
2.Культура України на початку століття
3.Основні тенденції культурного розвитку в 20-і рр.
4.Трагедія української культури у період сталінізму
5.Протиріччя культурного процесу 60-80-х років
6.Досягнення і проблеми культури незалежної України

marivlad
26.09.2010, 18:03
шпора з бух.обліку

Katrin_Rom
30.09.2010, 19:31
Відгук
На Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.

Katrin_Rom
30.09.2010, 19:32
Відгук
на Київський музей російського мистецтва

Sombre_Amories
01.11.2010, 16:22
Реферат на тему 'Культура Київськой Русі'
1. Запровадження християнства і розвиток культури.
2. Архітектура і живопис Х-ХІІ ст.
3. Ужиткове та музичне мистецтво Русі.
4. Література і освіта.

08091992
16.12.2010, 16:07
СЛОВНИК НА ІСПИТ

nasxe
20.12.2010, 13:56
реферат 'Нова українська література'

Ziss
01.02.2011, 13:50
Витоки давньослов'янської культури - Реферативне повідомлення. Бадах Ю.Г.

capi
06.02.2011, 11:33
Словник термінів по культурології

pro100k1r1ll
12.03.2011, 10:37
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА

AlexElegant
14.03.2011, 18:41
братства.

AlexElegant
14.03.2011, 18:42
виникнення мови

cherednikovaaa
16.03.2011, 17:38
КУЛЬТУРА ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ДОБИ

sonechko0593
16.03.2011, 19:00
Нова робоча програма

Choodo
24.03.2011, 23:23
Инфо на тему 'Культура Галицько-Волинської Русі'

Choodo
24.03.2011, 23:24
Історичні передумови виникнення української культури

Choodo
24.03.2011, 23:24
Українська культура на початку 20 ст.

Choodo
25.03.2011, 09:13
информация Культура Украины 19 век

Choodo
25.03.2011, 09:14
Вплив християнства на культуру Київської Русі

Choodo
25.03.2011, 09:15
Культура дохристиянської русі

Choodo
25.03.2011, 09:18
Основою самовідтворенння культури є освіта

Сережа
06.05.2011, 18:09
Кросворд з культурології

Flordin0
02.06.2011, 10:56
Шпори по культурології + теорія.

Martischa
07.06.2011, 15:37
шпоры по культуре у Войцыцкой

klaver
01.09.2011, 22:20
Реферат на тему: Клерикалізм
1.Поняття клерикалізму
2.Релігійно-клерикальні концепції
3.Релігійно-клерикальні доктрини сучасності
4.Антиклерикалізм

Николай777
28.09.2011, 14:54
Реферат "Братські школи" 2010р (стаціонар)
Вступ............................................. .................................................. .........................3
1. Братські школи на Україні........................................... ......................................5
2. Львівська братська школа та її статут............................................ .................12
3. Луцька латино-слов’янська школа та її статут............................................ ...15
4. Київська братська школа............................................. .....................................17
Висновки…………………………………………………………………………19
Список використаних джерел…………………………………………………..20

1. Бабишин С. Школа та освіта Давньої Русі./ С.Бабишін – К.: Вища Школа, 1972. – 240с.
2. Біднов В. Школа та освіта на Україні / В.Біднов. – К., 1993. – 367с.
3. Гурова О. Українська козацька педагогіка про духовний розвиток особистості / О.Гурова. – 2001. - №1. – C. 51-58.
4. Мединський Є. Братські школи України і Білорусі в 16-17 ст./ Є. Мединський. – К., “Радянська школа”,1958. – 209с.
5.Митюров Б. Розвиток педагогічної думки на Україні в 16-17 ст./ Б.Митюров. – К., “РШ”, 1968. – 211с.

Magik
19.10.2011, 15:19
Пару презентаций

Остальные не лезут, картинок много :dx:

Фіалка
08.01.2013, 09:54
Білети на іспит (Притуляк)

innussic
10.03.2013, 21:37
Вчення Арістотеля»

Ksush
14.03.2013, 23:57
Опорний конспект лекцій з історіі української культури

Ievgenii
15.03.2013, 18:21
Індивідуальна робота "Хто є хто"

kirillian
22.03.2013, 09:46
Робочая программа с культуры.

Lancer10
21.11.2013, 23:55
не нашла отдельно зарубежки, кинуло сюда
Собственно вот реферат по заруб.лит.- 15 стр.
принимала Шашенко

Bunny AliSe
30.03.2014, 19:06
Перший модуль з історії української культури (2014) один з варіантів

MJB
14.04.2014, 19:22
Трипільська культура реферат
8995
Трипільські логографічні символи та їх тлумачення(презентація)
8996

Bunny AliSe
17.05.2014, 20:56
Шпора на екзамен

karina96
28.06.2014, 11:12
9147Шпори на історію української культури Разицький

shmitt512
05.07.2014, 11:03
можливий варіант шпорhttp://www.ex.ua/get/224199384398/114264917!